Uitbreiding Europese Unie

22 februari 2006 - nr.1
Samenvatting
Niet van toepassing.
Adviesaanvraag
Zie adviesaanvraag onder advies nr. 5 "Europa Inclusief II".
Regeringsreacties
Zie de reactie onder advies nr. 5 "Europa inclusief II".
Persberichten
Niet van toepassing.