Nederlands voorzitterschap EU 2004

22 februari 2006 - nr.5
Samenvatting

Niet van toepassing.

Adviesaanvraag

Niet van toepassing.

Regeringsreacties

Zie hiervoor de reactie op de adviezen 27 en 32.

Persberichten

Niet van toepassing.