Resultaat Conventie inzake adviezen 24, 27 en 32

22 februari 2006 - nr.6
Samenvatting
Niet van toepassing.
Adviesaanvraag
Niet van toepassing.
Regeringsreacties
Zie onder totaal advies.
Persberichten
Niet van toepassing.