De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict

De burgerbevolking in Syrië, Jemen, Libië en andere landen waar oorlogen woeden, lijden sterk onder het oorlogsgeweld. Er vallen veel dodelijke slachtoffers, mensen verliezen hun huis en hun inkomen en ze worden gedwongen op de vlucht te slaan. Volgens het internationaal recht moeten strijdende partijen (staten en gewapende groepen) de burgerbevolking ontzien in de strijd, maar in de praktijk worden die regels veel geschonden, zowel door staten en als door gewapende groepen. Vaak gebeurt dat met opzet. In een aantal landen, zoals Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo, zijn internationale militaire missies aanwezig die onder andere de taak hebben de burgerbevolking te beschermen. Maar in de praktijk is er ook in die landen steeds weer opnieuw geweld waar de burgerbevolking het slachtoffer van wordt.
Ga direct naar advies