Briefadvies 'Toekomst ODA'

Er blijft behoefte aan een substantiële Nederlandse bijdrage aan internationale samenwerking, ook al verandert dat van karakter. Door afspraken in het huidige Regeerakkoord neemt de bijdrage aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) de komende jaren af. Dat is reden voor zorg. Dit vormt de kern van een briefadvies dat de AIV op dinsdag 1 november j.l. aanbood aan meest betrokken bewindspersonen en de Staten-Generaal.