Unfortunately, this page is not available in the requested language.

De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld

De staat van het Nederlandse netwerk van diplomatieke missies in de wereld is zorgwekkend en verdient dringend versterking. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het vandaag verschenen briefadvies ‘De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld’. De AIV schat dat structureel ten minste een bedrag van EUR 70-80 miljoen per jaar nodig is om de ergste knelpunten weg te nemen.