Unfortunately, this page is not available in the requested language.

Is de eurozone stormbestendig? Over verdieping en versterking van de EMU

In reactie op de economische en financiële crisis zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de Economische en Monetaire Unie (EMU) te versterken. Toch zijn aanvullende maatregelen nodig om de schokbestendigheid van de eurozone verder te vergroten. Dat concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies ‘Is de eurozone stormbestendig? Over verdieping en versterking van de EMU’.

Naar aanleiding van dit advies organiseren de AIV en het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een discussiebijeenkomst op donderdag 28 september a.s. op de locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99 te Den Haag.

De bijeenkomst wordt ingeleid door prof.dr. A. Van Staden, vicevoorzitter van de AIV. Vervolgens reageren prof.dr. L.H. Hoogduin, hoogleraar economie Rijksuniversiteit Groningen en voormalig lid van de DNB-directie, en prof. C.N. Teulings, hoogleraar Labour Economics University of Cambridge en voormalig CPB-directeur, op het advies. Prof.dr. B. Steunenberg, hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden, treedt deze middag als moderator op.

Voor verdere informatie kunt u de uitnodiging inzien via deze link.