AIV-Publieksdebat Erosie van de democratische rechtsstaat

Op 14 november organiseren de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), Instituut Clingendael en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) een publiek debat naar aanleiding van het recent uitgebrachte advies van de AIV 'De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa'. Wetenschappers, historici, journalisten en auteurs gaan met elkaar over dit onderwerp in gesprek.

U bent van harte uitgenodigd om bij dit debat aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via http://www.ngiz.nl/opkomende-activiteiten/

Vragen tijdens de discussie aan de orde zijn, zijn o.a.:

  • Waarom voelen veel burgers in Europa zich niet meer thuis bij de representatieve democratie? Hoe diep zit de maatschappelijk vervreemding?
  • Hoe kan het draagvlak voor de democratische rechtsstaat in Europa worden versterkt?
  • En wat betekent dit voor samenwerking in Europees verband – de Europese Unie en Raad van Europa in het bijzonder; instellingen die gegrondvest zijn op de beginselen van democratie, rechtsstaat en mensenrechten

Hoofdspreker is Ernst Hirsch Ballin, voorzitter Commissie Mensenrechten (AIV).

Moderator is Lily Sprangers, verbonden aan de Universiteit Leiden; voormalig directeur Turkije Instituut.

In het panel nemen plaats:

  • Ernst Hirsch Ballin
  • Bastiaan Rijpkema, als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden, auteur van o.a. 'Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie'
  • Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus en publicist
  • Monica den Boer, o.a. voormalig bijzonder hoogleraar vergelijkende bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, nu SeQure Research & Consultancy
  • Jan Marinus Wiersma, verbonden aan Instituut Clingendael, voormalig lid Europees Parlement

Datum en tijd:
Dinsdag 14 november 2017
16.30-17.00 uur   Inloop
17.00-18.30 uur   Debat
18.30-19.00 uur   Informele borrel

Locatie:
Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Het AIV-advies De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa is hier te downloaden.