Verslag publieksdebat 14 november 2017 in Nieuwspoort over de erosie van de democratische rechtsstaat in Europa

In een aantal Europese landen bevindt de democratische rechtsstaat zich in de gevarenzone. In toenemende mate bewegen landen zich af van essentiële Europese kernwaarden als pluralisme, verdraagzaamheid en solidariteit. Een belangrijke oorzaak is de vervreemding van burgers van de instellingen van de democratische rechtsstaat.

Dit was één van de conclusies van een publieksdebat op 14 november 2017 in Nieuwspoort naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) ‘De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat’. Vragen die aan bod kwamen waren onder meer: Hoe diep zit de maatschappelijke vervreemding bij burgers ten opzichte van de democratie en rechtsstaat? Welke gevolgen heeft dit voor Europese samenwerking? En wat zijn mogelijke oplossingen? (klik hier voor het volledige verslag)

Organisatoren:    AIV, Instituut Clingendael en NGIZ