Voordracht benoeming Prof.dr. L.J. (Luuk) van Middelaar

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Buitenlandse Zaken ermee ingestemd prof.dr. L.J. (Luuk) van Middelaar voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).  De heer Van Middelaar volgt prof.dr. A. (Fred) van Staden op als voorzitter van de Commissie Europese Integratie. De benoeming gaat in op 1 april 2018 en geldt voor een periode van vier jaar.

Luuk van Middelaar is thans hoogleraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie en haar instellingen aan de Universiteit Leiden en hoogleraar Europese waarden aan de Université catholique de Louvain.

Tevens heeft de ministerraad ermee ingestemd prof.mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van de AIV en prof.dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin voor herbenoeming als lid van de AIV, eveneens voor een periode van vier jaar.