Unfortunately, this page is not available in the requested language.

Adviesaanvraag EU-China

Op 9 oktober 2018 ontving de AIV een adviesaanvraag over de rol van China in de EU. In de aanvraag wordt aangegeven, dat China voor de EU op bepaalde onderwerpen een partner is en op andere een concurrent. Specifiek worden in de adviesaanvraag Chinese initiatieven genoemd zoals het Belt and Road Initiative (BRI) en de inzet om een technologisch hoogwaardige maakindustrie te ontwikkelen (Made in China 2025). Deze initiatieven hebben voor de EU en haar lidstaten zowel positieve als negatieve aspecten, die om een antwoord van Europese beleidsmakers vragen. Concrete vragen hebben onder meer betrekking op een soms gebrek aan Europees eensgezind optreden richting China en hoe dit eensgezinde optreden te vergroten en te versterken, de specifieke belangen en positie van Nederland en de vraag of Nederland deze belangen alleen via de EU dient te behartigen of wellicht ook op een andere manier.