Verslag discussiebijeenkomst 28 september 2017 n.a.v. AIV-advies inzake de EMU

28 september 2017 Op 28 september 2017 vond een door de Universiteit Leiden en de AIV georganiseerde discussiebijeenkomst plaats naar aanleiding van het AIV-advies 'Is de eurozone stormbestendig? Over verdieping en versterking van de EMU'.