Adviesaanvraag 'Asiel en Migratie'

De minister van Buitenlandse Zaken heeft de AIV op 15 mei 2019 gevraagd advies uit te brengen over asiel en migratie. Hoewel van een instroomcrisis zoals in 2015-2016 geen sprake is, is er wel een politieke crisis. De lidstaten slagen er sinds voorjaar 2016 niet in om een akkoord te bereiken over wetgevingsvoorstellen om het gemeenschappelijke Europees asielstelsel te herzien. Versterking van de effectiviteit van het Europees optreden op het terrein van asiel en migratie is geboden, en dan met name op het interne domein. Het kabinet heeft de volgende vragen aan de AIV voorgelegd: hoe kan de politiek impasse worden doorbroken, welke kansen zijn ervoor besluitvorming na het aantreden van een nieuwe Commissie en een nieuw Europees Parlement, welke opties voor besluitvorming zijn er en zijn er alternatieve opties denkbaar en hoe en op welke wijze kan een functionerend Schengen worden behouden.