Internationaal Klimaatbeleid

Op initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres, vindt op 23 september 2019 een extra klimaattop plaats. De centrale doelstelling van de Overeenkomst van Parijs uit 2015 – het beperken van de temperatuurstijging tot 2 graden – dreigt namelijk niet gerealiseerd te worden. De tijd dringt en de internationale gemeenschap dient haar verantwoordelijkheid te nemen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is van mening dat de Nederlandse regering tijdens de komende klimaattop nogmaals de noodzaak van een gemeenschappelijke internationale aanpak van de klimaatverandering zou moeten onderstrepen en – in samenwerking met de Europese partners - met concrete voorstellen zou kunnen komen.
Met het oog hierop doet de AIV in het briefadvies ‘Internationaal Klimaatbeleid’ aanbevelingen over het bevorderen van de inzet van financiële prikkels, nieuwe en aanvullende financiering, de ontwikkeling van internationaal geldende standaarden en de positionering van de EU.