Nieuws

 • Adviesaanvraag 'Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika'

  26 april 2019

  Lees meer

 • Adviesaanvraag 'De veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied'

  23 april 2019

  Lees meer

 • Verslag paneldiscussie AIV-advies 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid

  22 april 2019

  Lees meer

 • Vacature Adviesraad Internationale Vraagstukken

  21 april 2019

  Lees meer

 • Kabinetsreactie op advies 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid'

  18 april 2019

  Lees meer

Persberichten
2019-01-31 Hoog tijd voor nieuwe kernwapenonderhandelingen
2018-09-07 AIV: Coalitievorming na Brexit vraagt koerswending en nieuwe partners
2018-07-10 AIV: Meer aandacht nodig voor mensenrechten in Caribische delen van het Koninkrijk
2017-11-10 NAVO onvoldoende toegerust voor kerntaak
2017-08-18 Adviesraad: Verdere versterking EMU nodig om eurozone crisisbestendig te maken
2017-06-23 Adviesraad: Gevolgen van globalisering voor democratie onderschat
2017-05-24 AIV: De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld: een pleidooi tot versterking
2017-03-22 Adviesraad: Ook na Brexit nauw blijven samenwerken met het VK
2017-03-10 Adviesraad: Krijgsmacht ernstig verwaarloosd
2016-12-08 Associatieovereenkomst EU-Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie
2016-08-11 De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict: over gebaande paden en nieuwe wegen
2016-06-09 Hoogste tijd voor forse investeringen in veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika
2016-04-04 Duurzaam ondernemen te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten
2016-03-11 Regio's steeds belangrijker, mate van inspraak blijft achter
2016-03-07 De toekomst van Schengen
2015-11-24 Verschillende routes in de EU-samenwerking
2015-10-30 Adviesraad: inzet van autonome wapens moet altijd onder menselijke controle plaatsvinden
2015-10-28 Europese veiligheid heeft baat bij permanente defensiesamenwerking
2015-05-18 Internationale investeringsbeslechting: van ad hoc arbitrage naar een permanent investeringshof
2015-05-13 Voortzetting ACS-EU-samenwerking biedt voldoende perspectief
2015-05-11 Financiering duurzame ontwikkelingsagenda stelt eisen aan coördinatie
2014-12-19 Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht
2014-11-12 Dialoog en pragmatisme, leidraad voor beleid in de Arabische regio
2014-10-07 Meer aandacht nodig voor de Arctische regio
2014-09-11 Internationaal financieel stelsel: op de schop of buitenspel?
2014-06-13 Verminder de gasafhankelijkheid van Rusland!
2014-04-24 Politici moeten uitgesproken keuzes maken over Europa
2014-02-25 Europese Unie kan en moet meer doen voor rechtsstaat in de lidstaten
2014-01-25 Opmars Azië
2013-06-24 De Europese Unie moet krachtiger sociaal beleid voeren
2013-06-17 Criminaliteit, corruptie en instabiliteit
2013-04-25 Adviesraad bepleit nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking
2013-04-16 AIV pleit voor eigen rol Nederland en EU bij vredesproces Midden-Oosten
2013-03-25 Ontwikkelingssamenwerking via klassieke kanalen is achterhaald
2012-11-27 Wie zaait zal oogsten: effectieve Nederlandse belangenbehartiging in Europa vergt nieuwe relatie met het Europees Parlement
2012-10-15 Verschuivende armoedepatronen in de wereld vergen aanpassing Nederlands ontwikkelingsbeleid
2012-06-14 De Arabische regio, een onzekere toekomst
2012-04-19 Adviesraad bepleit de-escalatie nucleaire crisis Iran
2012-04-16 De receptorbenadering: een kwestie van maatvoering
2012-02-15 Stabiliteit Eurozone vergt sterker financieel-economisch EU-bestuur
2012-02-10 Meer defensiesamenwerking is bittere noodzaak
2012-01-17 Ernstige digitale aanvallen kunnen een gewapend conflict veroorzaken