Nieuws

Advies over veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika

9 juni 2016

Hoogste tijd voor forse investeringen in veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika

Lees meer

Gezamenlijke activiteiten adviesraden

12 mei 2016 SER lanceert website "Werkwijzer Vluchtelingen"

Lees meer

Advies over Rol bedrijfsleven

4 april 2016

Duurzaam ondernemen te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten

Publiek belang duurzame ontwikkeling vergt actieve rol overheid

Lees meer

Publicaties

Veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika

9 juni 2016 - advies 101

Bekijk advies

Hoogste tijd voor forse investeringen in veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika

9 juni 2016 - persbericht

Bekijk persbericht

Daadkracht door de Dutch Diamond: ondernemen in het licht van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen

4 april 2016 - advies 99

Bekijk advies

In voorbereiding

Bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict

Lees meer

Werkprogramma

Bekijk werkprogramma

Adviesaanvragen

Bekijk adviesaanvragen

Over de AIV

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Lees meer