Nieuws

Gezamenlijke activiteiten adviesraden

12 mei 2016 SER lanceert website "Werkwijzer Vluchtelingen"

Lees meer

Advies over Rol bedrijfsleven

4 april 2016

Duurzaam ondernemen te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten

Publiek belang duurzame ontwikkeling vergt actieve rol overheid

Lees meer

Advies over 'glokalisering'

11 maart 2016 Regio's steeds belangrijker, mate van inspraak blijft achter

Lees meer

Publicaties

Ondernemen in het licht van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen: daadkracht door de Dutch Diamond

4 april 2016 - advies 99

Bekijk advies

Duurzaam ondernemen te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten

4 april 2016 - persbericht

Bekijk persbericht

Goed geschakeld? Over de verhouding tussen regio en de EU

11 maart 2016 - advies 100

Bekijk advies

In voorbereiding

Veiligheid en Afrika

Bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict

Lees meer

Werkprogramma

Bekijk werkprogramma

Adviesaanvragen

Bekijk adviesaanvragen

Over de AIV

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Lees meer