Nieuws

Kabinetsreactie op het advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa'

9 september 2019

Lees meer

Internationaal Klimaatbeleid

19 juli 2019

Lees meer

Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

12 juli 2019

De ministerraad heeft op 12 juli jl. ingestemd met de voordracht van mr. J.N.M. (Koos) Richelle tot lid van de AIV en de herbenoeming van prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren.

Lees meer

Publicaties

Internationaal Klimaatbeleid

19 juli 2019 - briefadvies 33

Bekijk briefadvies

AIV: Europees leiderschap noodzakelijk bij VN-Klimaattop in New York

19 juli 2019 - persbericht

Bekijk persbericht

Jaarverslag AIV over 2018

8 juli 2019 - publicatie

Bekijk publicatie

In voorbereiding

Lees meer

Werkprogramma

Bekijk werkprogramma

Adviesaanvragen

Bekijk adviesaanvragen

Over de AIV

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Lees meer