Verslag seminar 28 november 2014 over AIV-advies 'De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?

3 februari 2015

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het NGIZ en de AIV organiseerden op 28 november 2014 een seminar naar aanleiding van AIV- advies nr. 90 ‘De toekomst van de Arctische regio. Samenwerking of confrontatie?’ Drs. A. Brouwers (chef opinie van de Volkskrant) trad op als dagvoorzitter. De deelnemers aan het seminar waren afkomstig uit de wetenschap, het bedrijfsleven, ambassades, NGO’s en diverse ministeries. Prof.dr. L. Hacquebord (emeritus-hoogleraar RUG) hield een algemene inleiding over de Noordpool, drs. L. van Geuns (energiedeskundige) ging in op de olie- en gaswinning in de Arctische regio en prof.dr. J. Colijn (directeur instituut Clingendael) stond stil bij de geopolitieke context. Aansluitend vond een paneldiscussie plaats met de Tweede Kamerleden drs. H. ten Broeke en drs. J. Vos.