Evaluatieverslag AIV 2006 - 2014

13 juli 2015

In 2015 heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken zijn werkzaamheden over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2014 laten evalueren. De Kaderwet adviescolleges adviesorganen verplicht een adviescollege periodiek tot het (laten) uitvoeren van een (zelf)evaluatie. In dit geval heeft de AIV er voor gekozen een deel van de evaluatie zelf te verrichten en alle verstrekte informatie te laten toetsen door een extern bureau (KWINK groep). Het externe bureau KWINK groep heeft tevens een enquête uitgezet, gesprekken gevoerd en uit alle verzamelde gegevens conclusies getrokken.

Voor de inhoud van het evaluatierapport is KWINK groep verantwoordelijk. De AIV voegt hierbij een op 7 juli 2015 vastgestelde standpuntbepaling ten aanzien van de bevindingen toe. Samen vormen zij het bijgesloten evaluatieverslag.

Standpuntbepaling AIV op Evaluatie 2006 - 2014