Fundamentele Rechten in het Koninkrijk: Eenheid in Bescherming

Op 8 oktober 2018 bespreekt de Tweede Kamer de begroting Koninkrijksrelaties voor 2019. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) publiceerde in juli 2018 het advies Fundamentele Rechten in het Koninkrijk: Eenheid in Bescherming. Theorie en praktijk van territoriale beperkingen bij de ratificatie van mensenrechtenverdragen. Ten behoeve van de begrotingsbehandeling zet dit AIV-factsheet de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij.