Briefadvies Internationaal klimaatbeleid

27 februari 2019

Als wereldwijd het klimaatprobleem niet snel tot een oplossing komt, zullen de adaptatie- en schadekosten enorm worden en, onder andere, de migratiestromen onbeheersbaar toenemen. Zeespiegelstijging vormt bij dit alles een enorm risico voor landen als Nederland. De urgentie van het klimaatprobleem is opnieuw onderstreept door het IPCC rapport (oktober 2018) en de nieuwe klimaatcommissie die op 16 oktober 2018 in Nederland gestart is. Gezien de veranderde politieke discussies over klimaatverandering in Nederland, de huidige ambitieuze veranderingen in het binnenlandse klimaatveranderingsbeleid en de verwerping door de VS van de Overeenkomst van Parijs, acht de AIV het nu opportuun en geloofwaardig om een briefadvies voor te bereiden. In dit briefadvies zal worden ingegaan op de vraag hoe Nederland haar internationale diplomatieke, handels- en hulpstrategie optimaliseren met het oog op het verbeteren van de effectiviteit van het wereldwijde klimaatveranderingsbeleid.