Verslag Seminar 12 februari 2016 n.a.v. AIV-advies 'Inzet van snelle reactiemachten'

12 februari 2016 Op 12 februari 2016 vond een door NGIZ en AIV georganiseerd seminar plaats naar aanleiding van het AIV-advies 'Inzet van snelle reactiemachten'.