Nieuws - 2019

 • Internationaal Klimaatbeleid

  19 juli 2019

  Lees meer

 • Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

  12 juli 2019

  De ministerraad heeft op 12 juli jl. ingestemd met de voordracht van mr. J.N.M. (Koos) Richelle tot lid van de AIV en de herbenoeming van prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren.

  Lees meer

 • Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond

  2 juli 2019

  Lees meer

 • China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa

  26 juni 2019

  Lees meer

 • Adviesaanvraag over 'Regulering van online content'

  27 mei 2019

  Lees meer

Persberichten
2019-07-19 AIV: Europees leiderschap noodzakelijk bij VN-Klimaattop in New York
2019-07-02 AIV: geef mensenrechten een centrale plaats in duurzame ontwikkeling.
2019-06-26 Adviesraad: Nederland en de EU moeten strategischer optreden in relatie tot China
2019-01-31 Hoog tijd voor nieuwe kernwapenonderhandelingen
2018-09-07 AIV: Coalitievorming na Brexit vraagt koerswending en nieuwe partners
2018-07-10 AIV: Meer aandacht nodig voor mensenrechten in Caribische delen van het Koninkrijk
2017-11-10 NAVO onvoldoende toegerust voor kerntaak
2017-08-18 Adviesraad: Verdere versterking EMU nodig om eurozone crisisbestendig te maken
2017-06-23 Adviesraad: Gevolgen van globalisering voor democratie onderschat
2017-05-24 AIV: De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld: een pleidooi tot versterking
2017-03-22 Adviesraad: Ook na Brexit nauw blijven samenwerken met het VK
2017-03-10 Adviesraad: Krijgsmacht ernstig verwaarloosd
2016-12-08 Associatieovereenkomst EU-Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie
2016-08-11 De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict: over gebaande paden en nieuwe wegen
2016-06-09 Hoogste tijd voor forse investeringen in veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika
2016-04-04 Duurzaam ondernemen te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten
2016-03-11 Regio's steeds belangrijker, mate van inspraak blijft achter
2016-03-07 De toekomst van Schengen
2015-11-24 Verschillende routes in de EU-samenwerking
2015-10-30 Adviesraad: inzet van autonome wapens moet altijd onder menselijke controle plaatsvinden
2015-10-28 Europese veiligheid heeft baat bij permanente defensiesamenwerking
2015-05-18 Internationale investeringsbeslechting: van ad hoc arbitrage naar een permanent investeringshof
2015-05-13 Voortzetting ACS-EU-samenwerking biedt voldoende perspectief
2015-05-11 Financiering duurzame ontwikkelingsagenda stelt eisen aan coördinatie
2014-12-19 Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht
2014-11-12 Dialoog en pragmatisme, leidraad voor beleid in de Arabische regio
2014-10-07 Meer aandacht nodig voor de Arctische regio
2014-09-11 Internationaal financieel stelsel: op de schop of buitenspel?
2014-06-13 Verminder de gasafhankelijkheid van Rusland!
2014-04-24 Politici moeten uitgesproken keuzes maken over Europa
2014-02-25 Europese Unie kan en moet meer doen voor rechtsstaat in de lidstaten
2014-01-25 Opmars Azië
2013-06-24 De Europese Unie moet krachtiger sociaal beleid voeren
2013-06-17 Criminaliteit, corruptie en instabiliteit
2013-04-25 Adviesraad bepleit nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking
2013-04-16 AIV pleit voor eigen rol Nederland en EU bij vredesproces Midden-Oosten
2013-03-25 Ontwikkelingssamenwerking via klassieke kanalen is achterhaald
2012-11-27 Wie zaait zal oogsten: effectieve Nederlandse belangenbehartiging in Europa vergt nieuwe relatie met het Europees Parlement
2012-10-15 Verschuivende armoedepatronen in de wereld vergen aanpassing Nederlands ontwikkelingsbeleid
2012-06-14 De Arabische regio, een onzekere toekomst
2012-04-19 Adviesraad bepleit de-escalatie nucleaire crisis Iran
2012-04-16 De receptorbenadering: een kwestie van maatvoering
2012-02-15 Stabiliteit Eurozone vergt sterker financieel-economisch EU-bestuur
2012-02-10 Meer defensiesamenwerking is bittere noodzaak
2012-01-17 Ernstige digitale aanvallen kunnen een gewapend conflict veroorzaken